“Vores samvittighed er ren! Vi hverken køber produkter fra de israelske bosættelser eller investerer i bosættelsesindustrien”

– Charlotte og Lizzie, Hellerup

Hvorfor denne kampagne?

I april/maj 2012 bekræftede EU’s udenrigsministrene i en fælles udtalelse, at de israelske bosættelser på den besatte Vestbred er ulovlige ifølge folkeretten.

EU’s udenrigsministrene gik videre i deres fælles erklæring ved at understrege faren for tostatsløsningen, som den mest holdbare løsning på konflikten mellem Palæstina og Israel. En konflikt hvor palæstinenserne i mange årtier har betalt en høj pris i kampen for frihed og selvstændighed.

EU’s udenrigsministre fulgte i deres fælles erklæring blot den internationale konsensus om tostatsløsningen.

I fælles udtalelsen gik EU’s udenrigsministre et skridt videre i sammenligning med tidligere udtalelser og beslutninger ved at kræve af Israel en mærkning af produkter produceret i bosættelserne på den ulovligt besatte Vestbred.

I over 8 år har Israel overhørt en lignende opfordring. Og siden EU udenrigsministrenes beslutning i 2012 har forbrugeren intet mærket til denne klare udmelding og kravet om en mærkning af bosættelsesprodukter.

Igen i midten af april i år underskrev 16 EU udenrigsministre – heriblandt Danmark – under på en kraftig udtalelse, der kræver en samlet EU beslutning om en mærkning af produkter, der stammer fra de israelske bosættelser på den besatte Vestbred.

I 2004 blev sagen om Israels ”Mur” på den besatte Vestbred forelagt for den Internationale Domstol i Haag.

Den Internationale Domstol fandt ”Muren” ulovlig og krævede den fjernet.

Den Internationale Domstol kom ligeledes frem til, at ”Muren”, de ca. 500 israelske checkpoint og alle de forskellige israelske tiltag på den besatte Vestbred er kommet til, med det formål ”at beskytte” bosættelserne på den besatte Vestbred og de over 600.000 bosættere, der hver og en bor ulovligt på den besatte Vestbred, inklusiv den besatte palæstinensiske by Al-Quds (Østjerusalem).

Det internationale samfund har i over to årtier erklæret sig enig i, at bosættelserne er den største og alvorligste hindring for den tostatsløsning, som der er dannet en historisk international konsensus om som den bedste og eneste holdbare løsning på konflikten.

Tostatsløsningen går ud på at oprette en palæstinensisk stat på Vestbredden og i Gaza ved siden af Israel. Løsningen er baseret på grænsen som den så ud frem til den 4. juni 1967, da Israel indledte den såkaldte ”6 dages krig” med natlige angreb på sine naboer; Egypten, Syrien og senere Jordan.

Problemet er blot, at den løsning – tostatsløsningen – efterhånden er umulig at implementere. Netop på grund af Israels kolonisering og konstante udvidelser af bosættelserne og de dertil hørende omfattende foranstaltninger på den besatte Vestbred, der har omdannet bosættelserne og bosætterne til en sand stat i staten.

Siden »fredsprocessen« blev indledt i starten af 1990erne – netop på baggrund af det palæstinensiske fredsinitiativ i 1988 og godt hjulpet af udviklingen i Mellemøsten efter den første Golfkrig i 1990/91 – er de områder, der skal danne grundlaget for en fremtidig palæstinensisk stat, skrumpet betragteligt for hvert år siden da i takt med, at Israel har flyttet tusinder af egne borgere til den besatte Vestbred.

Disse ensidige israelske skridt har haft katastrofale følger for netop den tostatsløsning, som Danmark og hele det internationale samfundet efterlyser og arbejder for: 140.000 bosættere på den besatte Vestbred siden besættelsen i 1967 og frem til »fredsprocessens« start i 1993 er vokset til hen ved 630.000 bosættere – alle ulovligt vel at mærke. Tallet bliver ikke mindre, eftersom den nuværende israelske regering har travlt med at udvide bosættelserne nærmest på ugebasis.

De landområder, som palæstinenserne forhandlede med Israel om for 20, 10, 5 og endda for et år siden, findes ikke længere. For den massive og eskalerende kolonisering af den besatte Vestbred er resulteret i, at palæstinenserne »råder over« mindre end 1/3 af den besatte Vestbreds samlede areal. Og det areal bliver mindre hver eneste måned.

Og venter Danmark, EU og det internationale samfund med at handle nu, står palæstinenserne og det internationale samfund med det enorme problem, at cirka en million mennesker vil have koloniseret den besatte Vestbred inden udgangen af 2019, som den store israelske plan fra 2010 foreskriver.

Intet anstændigt menneske vil støtte op om Israels besættelse af Palæstina endsige bosættelserne på den besatte Vestbred.

For den tragiske konflikt handler ikke om den gode og den onde. Men alene om ret og uret samt og ikke mindst om at implementere international ret, herunder Sikkerhedsråds resolutioner.

De færreste vil stå i vejen for at implementere international ret som er klar og tydelig på det område og som Danmark, EU og hele det international samfund er enige om; bosættelserne er ulovlige og er den største hindring for en varig og holdbar fred mellem palæstinenserne og israelerne.

Enhver støtte til besættelsen og bosættelserne er i strid med internationale ret.

Det eneste problem, der forhindrer forbrugeren i at gøre sin ret og pligt til at underminere bosættelsernes økonomi, ved at boykotte almindelige produkter produceret i de israelske bosættelser – eller på anden måde at støtte op om bosættelserne med investeringer, tjenesteydelser, handel eller anden form for forretning med de israelske bosættelser på den besatte Vestbred – er, at Israel i snart 10 år har nægtet, at mærke produkter, der på den ene eller anden måde støtter op om bosættelsernes økonomi, trods aftalen om det modsatte.

Denne første fase i en langvarig kampagne går netop ud på, at gøre opmærksom på dét problem:

Israels afvisning af at følge EU’s retningslinjer og aftaler om at mærke produkter produceret i de ulovlige israelske bosættelser på den besatte Vestbred.

Med venlig hilsen

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Eksempler på bosættelsesprodukter er:

Frugt, grøntsager, blomster, friske urter, vin, kosmetik, plast og andre husholdningsartikler

Import fra Israel

Produkter med oprindelse i Israel og importeret til EU nyder en privilegeret ”brugerdefineret behandling”. Det vil sige, at en vare importeret fra Israel er berettiget til nedsat told (præferencetoldbehandling) i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Israel.

Spørgsmålet er, hvad den præcise definition af ”oprindelse” fra Israels indebærer. For eksempel, varer der stammer fra de besatte områder – det vil sige de israelske bosættelser på den besatte Vestbred – gives også særbehandling til disse i henhold til associeringsaftalen?

Svaret på dette spørgsmål er af afgørende betydning, da der er utallige israelske bosættelser på den besatte Vestbred, hvor landbrugsprodukter høstes og forskellige produkter samles og produceres.

Eksempler på bosættelsesprodukter er; frugt, grøntsager, blomster, friske urter, vin, kosmetik, plast og andre husholdningsartikler og produkter.

Disse produkter transporteres til Israel, hvorefter de eksporteres til markeder rundt om i verden og særligt til de europæiske markeder.

Supermarkeder over alt i EU – også i Danmark – er kendt for at sælge produkter med oprindelse i de israelske bosættelser på den besatte Vestbred.

Det er produkter som snacks fra Beigel & Beigel, et selskab, der opererer i bosættelsen ​​Barkan.

Men også skønhedsprodukter som AHAVA findes i over alt i EU og kan fås i de fleste supermarkeder og skønhedsbutikker i Danmark. Ahava sælger et vifte af hud- og hårplejeprodukter, som er produceret i bosættelsen ​​Mitzpe Shalem.

Soda Stream er også et af de meste kendte og udbredte produkter i det europæiske og danske marked.

En af Soda Streams største fabrikker er placeret i bosættelsen Mishor Adumim på den besatte Vestbred lige uden for den besatte palæstinensiske by Østjerusalem.

Mishor Adumim er del af en af den besatte Vestbreds største bosættelser – hvis ikke den største.

Fra Holland kommer en del landbrugsprodukter i form af frugt og grønt. Agrexco er formentlig det største frugt og grønt firma i EU og har hovedsæde i Holland. Agrexco er den største importør af israelske landbrugsprodukter fra Israel og bosættelserne til EU.

Også tilfældet Agrexco – så er manglen på mærkning af produkter fra de israelske bosættelser på den besatte Vestbred gør samtlige landbrugsprodukter fra Israel, der fylder vores danske supermarkeder og butikker til potentielle bosættelsesprodukter.

Mange af disse produkter importeres via Agrexco under “Carmel” og “Jaffa ‘brand.

Agrexco eksporterer cirka 85 % af sin samlede produktion til resten af EU/Europa.

Agrexco står for eksporten af cirka 60-70 % af alle de landbrugsprodukter dyrket i de israelske bosættelser på den besatte Vestbred.

Eftersom Israel gennemfører alle sine internationale aftaler uden at skelne mellem Israels område og de besatte palæstinensiske områder, så betragter/antager Israel, at varer og produkter der stammer fra de israelske bosættelser på Vestbredden, som værende israelsk og stammer fra Israel.

En af Soda Streams største fabrikker er placeret i bosættelsen Mishor Adumim på den besatte Vestbred.

Ahava sælger en vifte af hud- og hårprodukter, som er produceret i bosættelsen Mitzpe Shalem.

Dokumentation & Artikler

[Klik på billederne]

Vil du hjælpe?

Du kan gøre meget for at hjælpe.

En forudsætning for at denne første fase i en flere måneders kampagne skal lykkes er at vi har brug for dig; den bevidste forbruger, den samvittighedsfulde borger, det handlingskraftige menneske.

Vi har brug for at du;

– henvender dig til dit lokale supermarked med ønsket om at du vil have en GARANTI på at ingen af de israelske produkter der føres i supermarkedet stammer fra de israelske bosættelser (jfr. Israels afvisning af at mærke produkter og varer produceret, samlet eller bearbejdet i bosættelserne på den besatte Vestbred)

– skriver til dit pengeinstitut for at sikre at INGEN investeringer foretages i virksomheder der – direkte eller indirekte – kan relatere sig til bosættelserne

– skriver til dit pensionsselskab for at sikre at INGEN investeringer foretages i virksomheder der – direkte eller indirekte – kan relatere sig til bosættelserne

– henvender dig til din arbejdsplads – såfremt din arbejdsplads benytter sig af sikkerhedsfirmaet G4S – med ønsket om at udelukke firmaet fra opgaver i din arbejdsplads. Måske kan du være med til at forklare din arbejdsplads det uetiske i G4S virke i det besatte Palæstina. G4S er et firma der leverer overvågnings udstyr for bosættelserne og de fængsler hvor tusinder af palæstinensere sidder uden rettergang. G4S har endvidere enkelte vagt opgaver i navngivne virksomheder i navngivne bosættelser på den besatte Vestbred.

– henvend dig til din lokale politiker (uanset partitilhørsforhold) for at få vedkommende til at erklære sig enig i at alle bosættelser på den besatte Vestbred ER ulovlige og er i strid med folkeretten

– henvend dig til din lokale politiker (uanset partitilhørsforhold) for at få vedkommende til at erklære sig enig i at ALLE varer produceret, samlet eller forarbejdet i bosættelserne i strid med EU’s retningslinjer i handelsaftalen med Israel

Har du flere idéer så skriv til os på danpal@danpal.dk

– og du kan gøre mere:

En forudsætning for at vi kan gå videre med fase 2 og 3 i denne flere måneders lange kampagne så har vi brug for din støtte;

Får vi flere penge ind, vil de blive brugt til at indlede den landsdækkende kampagne inden for få uger.

Vis din støtte enten som enkeltperson, som familie, fagforening, lokalafdeling i et politisk parti, partier og virksomheder osv.

Jo hurtigere pengene kommer ind, jo før kan kampagnen fortsætte.

Være med i den første Palæstina kampagne af sin art i Danmark – nogensinde.

Dit bidrag på selv en 20 eller en 50 eller 100 tæller og kan gøre en STOR forskel.

Vil du have dit navn med under det særlige ”Takke listen” her på hjemmesiden (fra 4. maj) så skal dit bidrag være på mindst kr. 200.

Indsamlingen vil fortsætte i de 2 uger (uge 18 og 19) kampagnen kører på de 35 linjer i Københavns og Omegns busser.

Men højt sandsynligt også efter kampagnen er slut.

Bidraget skal indsættes på følgende konto, der virker både som bankkonto og girokonto: Giro: 0000001015 eller Bank: Reg 0268 kontonr 0000001015 Mærket: ANNONCE. Husk også at skrive dit/jeres navn, hvis du ønsker, at det på ”takke listen” her på hjemmesiden.

Man kan selvfølgelig også vælge at være anonym.

Du kan ligeledes benytte dig af MobilePay på xxxxxx

Du hjælper os med at gøre kampagnen endnu større ved at;

– besøg kampagnens Facebook side og like og/eller del

– send ud i dit netværk for at gøre din familie, venner og kollegaer opmærksomme på kampagnen og budskabet bag

– TAG et billede med din smart phone og send det til vores Facebook side og/eller sæt det ind på din egen Facebook profil med en kommentar der fordrer andre til at gøre det samme

– gøre brug af hashtag #nejtaktilbsp.dk ved at sende det videre i dit netværk på de sociale medier

– skriv, fortæl og spred budskabet om kampagnen og hjemmesiden nejtaktilbsp.dk

Send straks opfordringen videre i dit netværk!

På forhånd tak for hjælpen!

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

“Vi kræver mærkning af produkter, der stammer fra de israelske bosættelser på Vestbredden”

#NejTakTilBSP

Back to Top